Att reflektera kring reflektion

På dagens nätverk har vi bland annat samtalat kring frågan: Hur arbetar vi med reflektion tillsammans med barnen?  För att barnens tankar och idéer ska vara drivkraften i vårt projekt, är det viktigt att reflektionen får ta en central plats i vår verksamhet.

Läroplanen visar hur reflektion och samtal bidrar till barns lärande och förståelse av sin omvärld:

”Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (LPFÖ 18).

Pedagogerna har reflekterat kring vilka språk och uttrycksätt vi kan använda oss av för att reflektera med barnen. Vad finns det för andra former av reflektion förutom den verbala samt block och penna? Hur kan vi anpassa reflektionsmetoden utefter barnens ålder, projektinriktning, intresse m.m.? Vilka språk vill vi våga använda mer i reflektionen med barnen? Och nästa steg blir: Hur synliggör vi barnens tankar för dem själva, för föräldrarna och för oss pedagoger?

Pedagogernas tankekartor som beskriver vilken typ av reflektion som pågår just nu i barngrupperna och vilka nya metoder vi eventuellt skulle kunna tillsätta.

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*